S3E11 Burnin’ Love

Air Date 1/30/96

S2E11 Vishy-Vashy-Vinny

Air Date 1/17/95

S1E11 From Hare to Eternity

Air Date 12/14/93